Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.
Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening.
Daarnaast moet dat leiden tot een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.
De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

In de praktijk betekent dit voor u dat er minder verplichtingen zijn en dat u, binnen “de regels van het spel” veel meer verbouwingen vergunningsvrij kunt uitvoeren.

Om u verder op weg te helpen, vindt u verderop een aantal brochures van de overheid met daarin een schema waarmee u vrij eenvoudig kunt bepalen of uw verbouwing vergunningsvrij of vergunningsplichtig is.

Houdt u er rekening mee dat wanneer uw verbouwing een vergunning nodig heeft, u daarvoor leges aan de gemeente dient te betalen. De hoogte van de leges verschillen per gemeente. Dit kunt u het beste bij uw gemeente navragen bij de afdeling Bouw & Woningtoezicht.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u HIER (linkje naar onderstaande tekst in blauw).

template joomla 1.7
 adres:
keizerin 33, 2635 mc, den hoorn zh 
 mobiel: 
06 17 380 601
 fax:
015 26 88 107